درباره ما

همیار شهروند یک پروژه مشتریان وفادار است که براساس الگوهای موفق دنیا طراحی و برای اولین بار توسط بانک آینده در کشور انجام می شود. مجری پروژههمیار شهروند “شرکت یارا” است که در زمینه برنامه های وفاداری، پروژه های فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی فعالیت می کند و در این مدت کوشیده است نوآوری و خدمات متفاوتی را ارائه کند.

آمار و ارقام ما

0
مشتریان ما
0
مرازک طرف قرارداد
0
مشتریان ما
0
مشتریان ما

برخی از مشتریان ما